Anasayfa

Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi Anabilim Dalı web sayfasına hoş geldiniz.

Otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireylerin eğitiminde ülkemizdeki sayılı ve ilk anabilim dallarından biri olan Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi Anabilim Dalı Hacettepe Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü programı altında kurulmuştur. Anabilim dalı, çeşitli yaş gruplarında OSB olan bireylerin bağımsızlaşmalarını desteklemede ileri eğitim uygulamaları geliştirmeyi ve sunulan hizmetlerinin standartlarını arttırmayı amaçlamaktadır. Bu genel amaçlar doğrultusunda, anabilim dalımız öğrencilerine teorik temelleri güçlü ve bilimsel dayanaklı uygulamalara dayalı eğitimler vermektedir. Aynı zamanda öğrencilerimizin farklı eğitim ortamlarında OSB olan bireylerle çalışma deneyimi kazanmaları amaçlanmaktadır. Alanyazına yön veren araştırmalar üretmek ve ileri teknoloji uygulamalarını OSB’ye yönelik müdahalelere entegre etmek de anabilim dalımızın hedefleri arasında yer almaktadır.

Lisansüstü düzeyde eğitim sunulan anabilim dalımızda, akademisyen-öğrenci etkileşimine yoğun önem verilmektedir. Öğrencilerimiz kendilerine sağlanan sürekli ve yoğun rehberlikle, bilimsel araştırmalarda öğretim üyelerimizle yakın çalışma fırsatlarına sahip olmaktadır. Ayrıca, OSB’den çeşitli düzeylerde etkilenen bireyleri değerlendirme, gözlemleme ve öğretim uygulamaları yapma fırsatları yakalamaktadır. Anabilim dalımızda yer alan her bir öğrencimiz, OSB olan bireyleri kapsamlı bir şekilde değerlendirebilen, bu bireylerin gereksinimlerini karşılamak amacıyla farklı yaklaşımlara dayalı etkili eğitim uygulamaları sunabilen ve öğretim süreçlerini bireyin özellikleri ve gereksinimlerine göre uyarlayabilen nitelikli uzman adayıdır. 

Hacettepe Üniversitesi, Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi Anabilim Dalı, OSB olan bireylerin toplumsal ve akademik ortamlarda işlevde bulunma düzeylerini arttırmaya adanmış bir anabilim dalıdır. Bu bağlamda, anabilim dalımız OSB alanında hizmet sunacak öğrencilerini disiplinler arası iş birliği içerisinde özel eğitim alanında fark yaratabilmeleri için yetiştirmektedir.  

Duyurular

09.01.2023 11:00
10.05.2022 14:00
11.11.2021 15:00
13.07.2021 11:00
23.03.2020 14:00